SOFA SF72

6.670.000

MÃ SẢN PHẨM

KÍCH THƯỚC (mm)

GIÁ BÁN
Rộng Sâu Cao TẦN BÌ

ACACIA 

 SF72

GIÁ CÓ ĐỆM 11.000.000

GIÁ CÓ ĐỆM

8.430.000

SF72-1 800 700

890

SF72-3 1790 680 940

GIÁ KHÔNG ĐỆM

6.670.000

BSF72

1200 550

500

Đặt mua ngay