Flash Sales 01/11/2019

Dưới đây là một số sản phẩm sale mạnh nhất của chúng tôi:

BÀN HỌP GIA PHÁT

BAN HOP 5M

8.500.000

Nội thất gỗ

BAN HOP 3M

BÀN HỌP GIA PHÁT

BÀN HỌP GỖ BHP-02

BÀN HỌP GIA PHÁT

BÀN HỌP GỖ CAO CẤP BHP-M24

8.000.000

BÀN HỌP GIA PHÁT

BÀN HỌP VĂN PHÒNG BHP-36

10.800.000
7.200.000

BÀN HỌP GIA PHÁT

BÀN HỌP CAO CẤP CT5022H1

16.000.000

BÀN HỌP GIA PHÁT

BÀN HỌP GỖ BHP-06

13.000.000

GIƯỜNG NGỦ GIA PHÁT

Giường Ngủ GN08

5.200.000
15.000.000

BÀN HỌP GIA PHÁT

Bàn Họp 5M Sơn PU

12.500.000
8.000.000
8.000.000
9.000.000
9.000.000
10.000.000

GIƯỜNG NGỦ GIA PHÁT

Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên GN09

16.500.000
12.000.000
12.000.000

GIƯỜNG NGỦ GIA PHÁT

Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên GN08

16.800.000
12.000.000

GIƯỜNG NGỦ GIA PHÁT

Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên GN07

16.500.000
14.000.000

GIƯỜNG NGỦ GIA PHÁT

Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên GN06

16.500.000
14.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000

GIƯỜNG NGỦ GIA PHÁT

Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên GN05

8.500.000
16.000.000

GIƯỜNG NGỦ GIA PHÁT

Giường Ngủ Gỗ Tự Nhiên GN04

7.800.000
16.000.000
16.000.000

GIƯỜNG NGỦ GIA PHÁT

GIƯỜNG NGỦ GỖ TỰ NHIÊN GN03

9.000.000